söndag 14 april 2019

Psykisk ohälsa


Hej, Jag skulle vilja veta vart man vänder sig om man vill anmäla Landstinget / Region Nord för att de har gjort något fel? Som det är nu ser inte landstinget till patienternas bästa när de skriver ut läkemedel och medicin till patienter som mår dåligt och skulle behöva prata med psykolog eller en psykoanalytiker. I stället för att prata om det som orsakar problemen hos patienten så skriver man bara ut medicin som hjälper mot problemet. Det är inte att se till patientens bästa anser jag och någon bör titta på om landstinget och sjukvården begår något brott mot någon svensk lag. Om inte så anser jag att lagstiftningen bör förändras så att patienter förskrivs hjälp till problemet och inte enbart medicin. Medicin kan behövas samtidigt med samtalsterapin men inte enbart medicin/läkemedel. Mvh, Tommy Bergström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar