fredag 1 februari 2019

pensionsmyndigheten

Info från er lokala broder angående pensioner etc.

Varje år betalar du och din arbetsgivare in en avgift som är baserad på din inkomst. Avgiften betalas in till pensionssystemet och ger dig en så kallad pensionsrätt. Pensionsunderlaget är 93 % av den deklarerade inkomsten.

Från pensionsunderlaget avsätts 18,5 % till den allmänna pensionen, resterande 7 % (av den deklarerade inkomsten) går till den allmänna pensionsavgiften.

Din pensionsgrundande inkomst kan bestå av inkomst av anställning, inkomst av näringsverksamhet, egenföretagare, skattepliktiga inkomster från socialförsäkring som t ex sjuk-eller aktivitetsersättning, föräldrapenning och arbetslöshetsersättning. 93 % av det du deklarerar varje år är ditt pensionsunderlag.

Siffrorna får Pensionsmyndigheten från Skatteverket. Om man arbetar åt Luleå kommun så har kommunen ett tjänstebolag som heter KPA som betalar in pengar till pensionen.

Premiepension är den del av den allmänna pensionen som du kan påverka själv genom att göra ett fondval eller låta statens sparalternativ AP7 Såfa förvalta hela eller en del av premiepensionen.

Av 18,5 % av ditt pensionsunderlag går 2,5 % till din premiepension. Du kan inte själv göra en inbetalning till premiepension.

Hur mycket får ni i pension?
Jag får före skatt 11 600 kr i pension 65-66 år, 66-75 får jag 11 500 kr och efter det 9 800 kr.Beräknat på 30 % skatt blir det 8 120 kr, 8 050 kr och efter 75 år får jag ut 6 860 kr...alla belopp beräknade på 30 % skatt. Det blir lite mindre än jag har nu för nu får jag samma summa netto som den är som pensionär före skatt men det blir inte så stor skillnad mot det jag får ut i dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar