onsdag 20 februari 2019

Negativt med döden enligt Nagel

Den icke-existens som döendet ger upphov till innebär att vi går miste om något värdefullt dvs livets goda. Detta gör döden till något ont.

Timeless
Avspänd inställning till vårt åldrande och vår död. Vi får mera att se tillbaka på, enligt Parfaits resonemang vore det bättre om vi ej vore rädda för döden. Lobotomering skulle minska rädsla för döden men till vilket pris? DEÅ = Den Eviga Återkomsten. V = mängden av alla de lokala tillstånd som världen vid någon tidpunkt befinner sig i.

Premiss 1: Tiden är oändlig. Det finns en oändlig serie av tidpunkter (om tiden är kontinuerlig, små tidsintervall).

Premiss 2: vid varje tidpunkt föreligger exakt ett av tillstånden i V.

Premiss 3: varje tillstånd i V föreligger vid minst en tidpunkt

Premiss 4: V är en ändlig mängd

Premiss 5: verkligheten är deterministisk dvs att om två tidpunkter ti och tj är ekvivalenta i den meningen att samma tillstånd i V föreligger vid bägge så är även ti+1 och tj+1 ekvivalenta.

Premiss 1-5 innebär inte att DEÅ måste vara sann utan enbart att DEÅ är sann om premisserna är sanna. En cirkulär värld innebär att tiden går i en cirkel.

Ambiguity: oklarhet, dubbeltydighet, otydlighet, tvetydighet
Versatile: mångsidig, allsidig, mångfacetterad, versatil
Coercion: betvingande, tvång
Impediment: svårighet, förhinder
Obstacle: hinder

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar