onsdag 20 februari 2019

Döden som ett filosofiskt problem

1. Ett spänningsfyllt förhållande mellan de inre och yttre perspektivet.

2. Assymetriargumentet: borde vara samma sak före vi föds som när vi dör för när vi dör förlorar vi något, vi förlorar alla goda saker vid permanent icke-existens. Symmetri innebär att det inte är någon skillnad innan födsel och efter döden.

3. Döden kan vara positivt om livet upplevs som ett fängelse och det negativa med döden är avsaknad av livets goda.

4. Rädsla för döden- objektivt, ödmjukhet lösning. Sorg över livets slut- subjektivt.

Livets mening
The objective self: skilt från det subjektiva jaget. Ju fler tankar och känslor som skalas bort desto mera objektivt själv får man. Medvetandet är hjärnan, tankar utan att tänka specifikt på någonting.
"The view from nowhere" Thomas Nagel
Inre och yttre perspektiv; relationen. För att förstå medvetande måste man betrakta det från en subjektiv synvinkel. Neurofysiologiskt kan choklad ha en smak men kan upplevas olika i olika medvetanden.

* Subjective view: självklart att vi finns. Objective view innebär att det är en total slump att vi finns och de flesta kommer inte att finnas 

* Nihilist = mitt liv har ingen betydelse, subjektivist = det är meningsfullt att bara springa omkring och göra meningslösa saker, det är sant för MIG!
Objektivisten menar att det är antingen meningsfullt eller meningslöst. Nihilisten och objektivisten anser sig ha sanningsvärde i sina åsikter om "meningslösheten".

Lucretius argument
Icke-existens kan inte vara något dåligt eftersom vi inte existerade före vår födelse och denna icke-existens ser vi inte som någonting ont. Därför bör vi ej frukta döden. Lucretius hävdade att det är irrationellt att h en sådan assymetrisk inställning, vi borde inte bekymra oss för döden när vi inte bekrymar oss för icke-existens före födseln. Derek Parfait förklarar assymetrin i Lucretius argument med att vi alla prioriterar framtiden- vi är framtidspartiska.

Negativt med döden enligt Thomas Nagel
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar