onsdag 30 januari 2019

Asperber: Gillberg och Gillerg, 1989

1. Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social interaktion:
a) oförmåga till kontakt med jämnåriga
b) likgiltighet ifråga om kontakt med jämnåriga
c) oförmåga att uppfatta sociala umgängessignaler
d) socialt och emotionellt opassande beteende

2. Monotona, snäva intressen (minst ett av följande):
a) som utesluter alla andra sysselsättningar
b) som stereotypt upprepas
c) med inlärda fakta utan djupare mening

3. Tvingande behov av att införa rutiner och intressen:
a) som påverkar den egna personens hela tillvaro
b) som påtvingas andra människor

4. Tal- och språkproblem (minst tre av följande)
a) sen talutveckling
b) ytligt sett perfekt språk
c) formellt pedantiskt språk
d) egendomlig röstmelodi

5. Problem ifråga om icke-verbal kommunikation:
a) begränsad användning av gester
b) klumpigt, tafatt kroppspråk
c) mimikfattigdom
d) avvikande ansiktsuttryck
e) egendomlig, stel blick

6. Motorisk klumpighet:
dåligt resultat vid neurologisk undersökning

Människor med autismspektrum har ofta svårt med
automatisering
exekutiva funktioner
mentalisering (theory of mind)
central samordning (central coherence)

leder till
- detaljfokusering
- svårt skilja viktig info från oviktig
- blir konkret och bokstavlig
- "paranoida" misstolkningar


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar