lördag 6 januari 2018

statsvetenskap

Agenda-setting: en möjlighet är att media formar den politiska dagordningen genom att påverka vilka frågor som uppmärksammas i den politiska debatten.

Priming: väljarnas bedömning av de politiska partierna under en valkampanj påverkas utifrån vilket perspektiv som media aktualiserar de politiska frågorna.

Framing: det är även möjligt att medierna påverkar medborgarna beroende på hur de inramar en specifik händelse eller fråga i förhållande till ett visst sammanhang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar