söndag 7 januari 2018

brev till socialdemokraterna

Hej,

Det är snart val och jag vill veta lite mera om hur olika partier tänker i olika frågor för att fatta ett riktigt beslut i valet i september. Det är väldigt många som är sjukskrivna och sjuka på olika sätt. Hur har ni tänkt förändra samhället för att få människor att må bättre, vad är er plan för att få landets medborgare att bli friskare, gladare och positivare? Den regering som sitter nu har gett försäkringskassan i uppgift att minska antalet som är sjukskrivna och det görs genom att inte bevilja sjukpenning till de som är sjuka. Målet bör ju inte vara att få ut människor i arbete till varje pris utan målet bör väl vara att skapa ett klimat i samhället som inte gör människor sjuka från första början? Människor som mår bra och är friska de kommer att vilja arbeta och vara produktiva av sig själva.
Det har blivit ett systemfel i Sverige som jag ser det, där alla organisationer, företag men även fritid ska vara så kostnadseffektiv som möjligt när det gäller både tid och pengar. Fördelen med det är att det har lett den tekniska utvecklingen och ekonomiska utvecklingen långt framåt, tid är pengar och alla vill vara så effektiva som möjligt för att tjäna pengar och skapa tillväxt. So far so good. Men den senaste tiden har vi ju börjat märka av medaljens baksida. Det är alltfler som drabbas av stressrelaterade sjukdomar, utbrändhet, trötthet osv och när de dessutom jagas av regering/försäkringskassa så tar det ännu mer av deras energi som är nog låg innan och istället för att börja må bättre och bli friskare och kunna återgå i arbete så leder det till att de blir tröttare, sämre, får ekonomiska problem och försäkringskassans game plan mot att de ska börja jobba leder de sjukskrivna i motsatt riktning istället. Och det var ju varken regeringens eller försäkringskassans tanke från början antar jag, för de vill ju att de ska bli friskare och inte sjukare.

Sedan handlar ju faktiskt inte allt om att kunna återgå till ett arbete, prioriteringen bör vara att människorna i landet ska må bra och vara friska i första hand. När människor gör det, när pressen minskar på dem och de får lugn och ro så kommer resten av sig själv, det är jag övertygad om.

Jag skriver till de olika partierna för att få veta hur de förhåller sig i den här viktiga frågan så jag vill gärna veta hur ni tänker om systemfelet som har uppstått i Sverige och vad ni har för plan för att få människor i vårt land att må bättre? Den psykiska hälsan t ex har ju blivit mycket sämre och få platser finns inom akutpsykiatrin. Det är långa väntetider inom sjukvården som delvis beror på för lite personal, finns det planer på att bygga fler sjukhus och utbilda betydligt fler läkare än vad som idag görs, eller beror läkarbristen på att få vill utbilda sig till läkare idag?

Mvh,
Tommy Bergström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar