fredag 15 december 2017

POLITISKA SYSTEM

Regimtyper: demokrati, icke demokrati, Val och lagstyre, Legitimitet


Statsskick
- horisontell maktdelning
- balans: exekutiv och legislatur
- Parlamentarism
- Presidentialism
- Semipresidentialism

Konstitutioner är beslutsregler (B.B.B)

Civil / Common law 
* Juridikens roll i politiken (en appellationsdomstol hanterar överklaganden)
* Juridisering

STATSFORM
- vertikal / geografisk maktdelning
- centrum / periferi: balans

* Federalism, de federativa systemen, federalism handlar om delad makt. Staten och delstater delar på makten. Delstaterna bör få säga sin mening t ex när förändringar ska ske i en konstitution, i en federalism delegeras makten nerifrån och upp.

* I en enhetsstat är makten centrerad, det är den nationella staten och legislaturen som styr i systemet, i en enhetsstat delegeras makten nedåt i systemet. Frankrike och Storbritannien är exempel på enhetsstater. I en federativ stat går det inte att göra förändringar på samma sätt som i en enhetsstat.

VALSYSTEM
Valsystem är extremt viktiga i demokratiska system.
- Direktdemokrati / Representativ demokrati (demos betyder folket). Folkomröstningar kan vara rådgivande (Sverige) eller styrande.

- Folkviljan: "ostrogorskis paradox". Den innebär att folkviljan inte alltid är enkel att hitta, man kan rösta på ett parti i olika frågor men matematiskt så kan det innebära att ett annat parti får rösten.

- Representativt eller Effektivt system?
   - valregler: hur ser representation ut, hur tänker vi om val?
   - valsystem: hur räknar vi om röster till mandat?

Proportionell representation (PR) innebär att det finns ett listsystem på kandidater med öppna eller stängda listor. Listsystem är den vanligaste formen av proportionell representation.

I ett proportionellt valsystem kan det finnas spärrar, t ex 4 % och 12 %. Valkretsindelning är ett annat sätt att laborera med representation i ett valdistrikt.

VALSYSTEM
* Icke proportionella val: Där finns ingen kohandel, inga koalitioner utan de som får makten kan styra själva.

* Pluralitetsval innebär att de som får flest röster vinner valet (FPTP)
* Majoritetsval innebär att det krävs minst 50 % av rösterna för att kunna bestämma, det är en tvåstegsraket med två olika valomgångar.

GERRYMANDERING
En nackdel i valkretsar är att gerrymandering kan användas, det går att rita om valkretsarna så att det egna partiet får majoritet.

* MMP = Mixed Member Proportional
* MMM = Mixed Member Majoriarian

INTRESSEARTIKULERING
* Intressegrupper, de vill påverka, samla.
* Collective action = de har en idé om att samarbeta.
Intressegrupper har en relation till staten. Korporativa system är en sammanblandning mellan stat och intressegrupper där Kapitalet och Arbetarorgan samarbetar.

* Plurala system innebär att ett politiskt system blir en politisk marknad.
* Venue shopping: Intressegrupper vill hitta arenor för påverkan, t ex genom lobbying, det finns lobbysystem som Washington DC. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar