lördag 16 december 2017

Politiska partierna

- Kandidater i val. När intressegrupper ställer upp i val leder det till att det bildas ett politiskt parti.
- Partityper: historia och kontext. Vilka är viktiga klyftor och skiljelinjer i ett land.

* Intraparlamentariska partier. De klassiska gamla konservativa och liberala partierna.
* Extraparlamentariska partier. De kommer samtidigt med industrialiseringen; arbetarpartier och socialdemokratiska partiet uppstår.
--> CATCH-ALL partier. Politiska partier söker efter de stora väljargrupperna som finns i mitten, enligt Downs normalfördelningskurva/teori.
- Populistiska partier
- Postmateriella partier (Miljöpartiet)
- Enfrågepartier

PARTISYSTEM
- 1, 2 eller flera partier
- Enpartisystem  leder till icke-demokratiskt system
- Tvåpartisystem: två stora partier kan leda till Duvergers lag. Den innebär att en mekanisk och en psykologisk effekt kan uppstå, väljarna dras till något av de två stora partierna.

Majoritetssystem kan leda till:
* Tvåpartisystem
* Starka, beslutsamma regeringar
* Att småpartier missgynnas
* Att minoriteter blir utan representation

Proportionellt system kan leda till:
* Flerpartisystem
* Instabila koalitionsregeringar
* Att småpartier får stort inflytande
* Att även minoriteter representeras

USA och Storbritannien har tvåpartisystem. Tvåpartisystem är en typ av partisystem där två partier dominerar det politiska livet. Fenomenet förekommer även på många andra håll i världen. I allmänhet uppkommer ett tvåpartisystem då landets konstitution och valsystem gynnar större partier så att små partier har svårt att bli livskraftiga. I länder med två valomgångar till presidentvalet (som Frankrike) står den andra valomgången mellan de två kandidater som fick flest röster i den första.

Kritik mot tvåpartisystemet menar att det begränsar åsiktsminoriteters inflytande och att det konserverar föråldrade frågeställningar. Som argument för tvåpartisystem är att sådana system alltid erbjuder två tydliga regeringsalternativ samt att personvalets relevans anses öka då personliga ställningstaganden i olika frågor får ökad betydelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar