tisdag 12 december 2017

Federalism eller förbundsstat

Tre huvudkriterier bör vara uppfyllda för att man ska kunna tala om federalism eller förbundsstat:

1. Statsmakten är delad mellan central och regional nivå.
2. Båda nivåerna har makt över betydande områden inom politiken.
3. Den centrala makten kan inte ensidigt frånta den regionala nivån dess befogenheter.

* Maktdelning mellan två nivåer
* Betydande egna befogenheter
* Jämbördighet i fråga om ändringar i kompetensfördelningen


Förbundsstat (federation)
Centralregeringen och delstaterna är konstitutionellt jämbördiga.
* Två nivåer är grundläggande för statsorganisationen
* Båda nivåerna har betydande egna befogenheter
* Kompetensändringar mellan nivåerna kräver bådas godkännande


Alfred Stepan, amerikansk forskare inom jämförande politik. Coming together federalism (USA och Schweiz). Holding together federalism (Indien, Belgien och Spanien).

Konfederation är ett statsförbund
Federation är en förbundsstat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar