måndag 13 november 2017

Problem?

2. Problem(?)
1. Demokrati eller Juristokrati (Hirschl, 2004)
2. Alltmer ökad domstolsaktivism

North American Politics: Elections & Parties, Comparative Politics (171108)
- understanding differences
- pros and cons
- comparing systems
- historical impact
- centralizing
- representative government?
- proportional representation
- majoritarian
- mixed systems
- unfair by Design
- represent groups of interests
- simplify choice
- select leaders

Canadian Elections
* Federal system
- national and provincial responsibilities Constitutionally entrenched
- 3 levels of Government; national, provincial and municipal
- plurality system

American elections
* Presidential system
- President / VP
- Senate
- House of Representatives

* Electoral Collage

* Federal, State and Municipal

Donald Trump representerar en större geografisk area än Hillary Clinton. Om endast antal väljare hade räknats så hade Clinton vunnit valet eftersom hon hade fler väljare sett till antalet människor men man ser till hur regioner är representerade i USA. Hillary hade flest väljare i kuststäderna medan Trump hade fler väljare i centala usa och i mindre geografiska områden så därför ansåg man att Trump representerade fler olika distrikt i landet än vad Hillary gjorde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar