måndag 13 november 2017

Lagprövningens effektivitet

Majoritetsstyre: Flexibelt med begränsad (lite) effektivitet i lagprövningen

1. - Effektivt beslutsfattande
- folkets vilja
- suveränitet (ingenting står över lagstiftaren med regler om vad beslutsfattare får göra)

4. Konstitutionalism
- eftertänksamhet
- maktdelning
- förutsägbarhet i systemet
Kritik vid snabba beslut: korruption, lyssnar för mkt på särintressen, makttyranni (majoritetsstyre)

* Landet stelnar i sin form, hindrar utveckling --> kritik mot konstitutionalism. Folkets vilja kommer inte fram vid konstitutionalism. Privilegierade grupper gynna. Legitimitet, vilken politisk makt har domstolar? Effekten av två traditioner, de ska hantera kontroll och styrning.
- europeisk, kontroll genom val och representanter
- amerikansk

Horisontell maktdelning- lagstiftare och exekutiver
Den dömande makten
--> Politisk roll?
- konkret revision: bevaka upprätthållande av lag på uppdrag
- abstrakt revision

- Författningsdomstolar (Tyskland) har abstrakt + konkret revision
- Högsta domstolar: konkret, appellationsdomstol som ingår i ordinarie rättsystem
- HD tar upp specifika fall. EU-domstolen tar upp KONKRETA fall.

Prövningsrättens funktion
1. Föregriper politiska beslut
2. Tolkning för nya rättsfall
3. Överprövar politiska beslut
4. Harmonisering av lagstiftning, enhetlig lagstiftning mellan medlemsstater

* Jämföra olika rättssystem

* Common law: jury i domstolar
- domstolarna gör lagen
- oberoende auktoritet (domarna) har mkt inflytande, lutar sig tillbaka mot gamla rättsfall
 
* Civil law
- domarna tolkar lagen, "lagens mun", domarna är opartiska administratörer
- domstolarna blir en integrerad del av staten / statsmakten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar