torsdag 23 november 2017

Konkurrens, ansvarsutkrävande, Dialog

* Ordinarie / Ad-hoc (vid uppkommen fråga)
* Obligatoriska /frivilliga
* Stat/medborgare
* Beslutande eller rådgivande folkomröstning

Indirekt demokrati
Valregler
* vad röstar man till?
* vem får rösta?
* mandatperioder, långa/korta, fasta/flexibla
* vem får kandidera, nomineringsregler
* vad representeras och vad får representation för effekter i valsystem?

Valsystem har stor inverkan på Partysystem och Regeringsbildning. Effektivitet vs Representativitet.


Viktiga värden som påverkas:
1. Proportionella val, Majoritetsval och Blandformer
2. Enmansvalkretsar / Flervalsvalkretsar

Majoritetsval
 1. Pluralitetsval
2. Val med absolut majoritet
3. Alternativröstning

Proportionella val
1. Proportionella listval
2. Den överförda rösten

Blandsystem
1. Parallella valsystem
2. Kvasiproportionella blandsystem
3. Den icke överförbara rösten

Majoritetsval
 * enmansvalkretsar, individ/terrirorium, tre varianter.

1. Pluralitetsval: flest röster vinner
2. Absolut majoritet: två omgångar, legitimitet/ starkt stöd
3. Alternativröstning: rangordna kandidater (single transferrable vote).

+: Effektivitet. Starka regeringar (duglighet). Territoriell representation. Enkla valregler och personlig kontakt.
-: Åsikter / representation. Svårt för små partier att vinna röster i valkretsar. Minoritetspartier. Gerrymandering.

Duvergers lag: Majoritetsval leder till tvåpartisystem och majoritetsval för med sig en mekanisk och psykologisk effekt.

PROPORTIONELLA VAL
* Flermansvalkretsar
* Valkretsarna och folkmängden
* Bred representation- flera partier / valkrets
* Bra korrelation mellan röster och mandat
* Partierna är viktiga, snarare än individer och geografi, territorier)

1. Listval. Proportionella listval
- partierna presenterar en lista
- med eller utan personvalsinslag
- jämkande uddatalsmetod + utjämningsmetod } metoder att fördela röster.

Utjämningsmandat: 1. Valkretsarnas utformning, 2. Röstspärrar är viktiga

2. Den överförbara rösten
- flermansvalkretsar
- fritt att rangordna kandidater från olika partier

+: Representativt  och man får ett legitimt styre. Koalitioner. Valdeltagandet är högre i proportionella val.
-: Partifragmentering, många partier leder till polsk riksdag, får svaga regeringar och det blir svårt få igenom beslut.

* Johan Wästlund- matematiker (SvD)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar