måndag 13 november 2017

Det politiska systemets funktioner

Konstitutioner
Konstitutioner är beslutsregler. Beslutsprocesser, befogenheter och begränsningar och går horisontellt vertikalt.
- Statsrätt
- Nya stater --> nya konstitutioner
- Juridisk aktivism
- Rättssäkerhet som demokrati
- ett medvetet val för att få ett visst system
- nödvändig kompromiss mellan olika viljor och idéer.

--> Demokratisk konstitution eller inte? Institutioner skyddar makten men inte folket. Lagstyret som princip, vem får utöva makt och vem får inte utöva makt?

Funktion:
1. Begränsar makt/skyddar individen. Bill of Rights
2. Maktdelning/politisk ingenjörskonst

VARIANTER
1. kodifierad dvs samlad i ett dokument (USA). Konstitution = grundlag)
2. Icke-kodifierad = finns på olika ställen, svårare att hantera, leta källorna själv (t ex England)

FLEXIBILITET
1. Flexibla- vanlig lagstiftning. Konstitution lika enkel att förändra som en vanlig lag. --> politisk styrning

2. Rigida spärrar --> Juridisk styrning

EFFEKTIVITET
1. Begränsad, förhandskontroller. Juridiska systemet kollar att inga dumheter står i lagförslaget och lagrådet kommer med ett yttrande om lagförslaget.

2. Betydande lagprövningseffektivitet


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar