fredag 24 november 2017

BLANDSYSTEM

- ta med styrkor från bägge systemen, det bästa från porportionella och majoritetsval.
1. Vanligast är parallella valsystem. Där har man två separata val utan inbördes koppling och väljarna har två röster.

2. Kvasiproportionella valsystem innebär att man har två röster; en röst på ett parti och en röst på en kandidat. Partivalet är ett proportionellt val medan kandidatvalet är ett pluralitetsval dvs den kandidat som får flest röster vinner valet.
- fördelningen av röster bestäms av det proportionella valet
- minst 5 % av röster i proportionella valet eller 3 mandat i pluralitesvalet. } SPÄRRAR

Har man fått tillräckligt med röster som kandidat får man sitta i parlamentet men representerar ej partiet. Om man har vunnit i majoritetsvalet / pluralitetsvalet så får man sitta i parlamentet om partiet har vunnit 5 % så får man representera partiet, dock som friktionslös! 

3. Den icke överförbara rösten, ovanlig men används i Afghanistan.
- flermansvalkretsar
- varje väljare har en röst
- ingen omfördelning av röster mellan kandidater inom partiet --> man röstar på en kandidat och varje väljare har en röst per kandidat.

Presidentvalssystem
- direkta val
- indirekta val
- alltid majoritetsvalssystem
- längd mandatperiod
- möjlighet till omval
- valdag är gemensam som i Sverige eller så har man enskilda valdagar för de olika valen. I Sverige röstar man på riksdag, kommun och landsting på samma dag.

https://www.youtube.com/watch?v=YLL7q6x8UXQ


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar