måndag 13 november 2017

Beslutsfattande och implementering

Beslutsamhet och effektivitet vs Begränsad maktutövning; "maktens demokratiska dilemma"

EU: ministerråd, parlament, kommission. Organiserad anarki (Cohen, March & Olsen, 1972)
1. Makt sällan koncentrerad
- traditionell geografisk uppdelning av beslutsmakten

2. EU: Scaling-up (beslutsfattandet flyttas upp till högre makt, t ex EU beslutar om frågor som staten tidigare har beslutat om)
- Scaling-down. Tvärt om scaling-up
 - moving sideways
--> rörelse från Government till governance
--> från hierarkier till nätverk
--> Multi-level governance: Typ 1 och Typ 2

Arend Lijphart
Stabiliteten i ett land beror på hur det politiska systemet hanterar politiska konflikter, splittringstendenser och heterogenitet när de uppstår. (En konstitutionell lösning).
Belgien: Flandern i norr och Vallonien i söder.
Etiopien, Ryssland, Kanada. Ryssland: bland de 89 ryska federationsubjekten finns det 32 nationella enheter. Dessa baseras på titulärnationen (den etniska grupp som ger republiken dess namn) är tänkta som ett led i att förstärka dessas autonomi.
- 21 republiker, 10 autonoma kretsar och den judiska autonoma regionen (assymetrisk federalism).
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar