onsdag 1 juni 2016

historicismkritik

Det problematiska är att vi själva på förhand inte kan skilja mellan de delar i vår förståelse som bidrar respektive hindrar oss att nå förståelse, fördomarna står oss inte till fritt förfogande. En del i lösningen på detta problem finner Gadamer i att tydliggöra tidsavståndets betydelse för upprättandet av en förståelse. Grundläggande för vårt hanterande av avståndet är vår förförståelse som ger oss olika möjligheter att hantera det.

Det är viktigt att bli medveten om den egna förförståelsen. Genom fördomarna får man hjälp med att arbeta med den egna förförståelsen. Det är en viktig punkt när man vill få en förståelse av hur vi förstår våra texter och hur man som läsare kan förändra sin förståelse.

Gadamer menar att man ska inleda sina fördomar i frestelse och locka fram dem. Svårigheten att ställa frågor är något som Gadamer uppmärksammar. Gadamer talar om att man ska skapa sig en förmåga att fråga som om man ingenting vet. Upplevelsen av den tolkning du gör av min text kan bli förståelig om man lyckas tydliggöra vad som konstituerar det avstånd som finns mellan oss.

Gadamer talar om att få det andras annan-het att framträda. Att tydliggöra det andras annan-het är ett ömsesidigt projekt. Gadamer talar om att "det som framhävs, måste framhävas i förhållande till något".
För att lyckas framhäva det andra måste vi lyckas försätta oss i en annan situation och det är möjligt först när vi skapat en horisont som gör att vi kan se in i andra situationer. Genom att utsätta de egna fördomarna för prövning och fresta dem så förändras den egna horisonten. Den egna horisonten försvinner inte utan den växer i spänningen mellan den egna och det nya.

Gadamer menar att det handlar inte om en assimilering av det man möter utan om ett medvetandegörande genom en grundläggande öppenhet. I det medvetna mötet tillåts det andra att behålla sin annan-het, jag lägger in mig själv i det jag möter på ett sätt som möjliggör deras framträdande. Gadamer talar om att mitt perspektiv, på hur man kan förklara texter blir tydligt när det ställs mot något.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar