torsdag 2 juni 2016

gadamers kritik av historicismen

1. Historicismen tror att man ej har någon horisont och de ser den som historisk forskning.

2. Om man säger att någon inte har någon grund för att säga något så ikläder man sig den andres horisont (t ex att alla rödhåriga är temperamentsfulla)

3. Gadamer förnekar att "historiskt vara" kan innebära en fullständig kunskap om en själv och medvetandet om historiens påverkan är begränsat.

4. Gadamer menar att historicismen undergrävt traditionen och att historicismen är en faktiskt störning.

5. Tänkandet är beroende av sitt historiska sammanhang. Fördomar ska sättas inom parentes. Ett medvetande om att tänkandet är beroende av sin historiska kontext och Gadamer menar att det inte går att sätta inom parentes.
Historicism kommer och stör medvaron, vi hamnar i en kuslig modalitet, folk betraktar sin samtid ironiskt. Historievetenskaplig ångest = historicism. Heidegger menar att när man har ångest uppenbaras grundlösheten i tillvaron. Enligt Gadamer så kan ej neutralitetsmodifikationen hända, vi kan ej hamna i kuslighet och grundlöshet i tillvaron. Traditionens makt är för stor för det. Gadamer betonar den kollektiva tidsligheten och historiciteten, den s k "traditionen". Heidegger betonar den "tidslighet" och "historicitet" som den individuella tillvaron är.

Det går inte att sätta historien inom parentes, enligt Gadamer. Det finns inga väsensanalyser hos Gadamer som det finns hos Husserl. Hos Gadamer finns enbart reala texter; "här har vi en text, ta reda på vad just den texten försöker säga. Försöka göra tydligt att texten är ett enskilt objekt. Husserl försöker få fram en metod som kan tillämpas i olika grad.

6. Gadamer menar att man inte får tänka sig individen som underkastad traditionen och dess fördomar som om individen har en sorts "väsen" som kan förstås oberoende av den historiska situationen. Traditionen = Heideggers mannet.

7. Gadamer menar att förförståelsen till stor del kommer från traditionen, ur den gemensamma kulturella och samhälleliga historien.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar