onsdag 1 juni 2016

Den naturliga inställningen och Chips Kisby

I den naturliga inställningen är jag riktad mot det varseblivna trädet. I den fenomenologiska reduktionen sätter vi en parentes runt trädets existens, vi bryr oss inte om att trädet existerar. Det enda vi bryr oss om är hur trädet ges till oss i dess existens som just ett träd, vi beskriver det varseblivna trädet som fenomen.

Noesis är medvetandeakten när vi riktar vårt medvetande mot någonting och noema är objektet som medvetandet är riktat mot. Transcendental fenomenologi innebär att stolar och bord finns i själva erfarenheten av världen. Husserls väg in i det kallar han den transcendentala reduktionen (epochén). Subjektet och jaget sträcker ut sig i världen och är involverat i världen hela tiden.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar