torsdag 19 maj 2016

Historicism

 Gadamer vänder sig mot många av sin tids antaganden om hur tolkningen av text och bild går till.
Enligt historicismen skulle man som läsare leva sig in i texten och författarens tid. Denna inlevelse skulle vara så omfattande och djupgående att man som läsare till slut skulle förstå texten på det sätt som man ursprungligen förstod texten och de tidigare hermeneutikerna sa att man till och med skulle kunna förstå texten bättre än vad dess upphovsman förstod texten, eller det aktuella verket, kan vara en text eller ett konstverk t ex.

På detta sätt skulle man nå verkets "sanna mening", alltså den mening texten hade för den ursprungliga läsekretsen. 

Den här synen på hur man förstår verk vände sig Gadamer emot. Gadamers förkastande av den tidigare ståndpunkten som hävdade att "ett verks sanna mening kunde nås om man för sig själv rekonstruerade den ursprungliga kontexten (sammanhanget)" är en av de viktigaste punkterna sammananhanget.

Gadamer menar att det inte är möjligt att leva sig in i en tid och text på det sätt som man (historicismen) tidigare menade.
"A work of art belongs so closely to that of which it is related, that it enriches its being as if through a new event of being".
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar