tisdag 24 maj 2016

Fenomen i vår omvärld

* Vi är vad vi inte är (tjuv) och vi är inte det vi är (kypare).
Det betyder ungefär att vi är inte det vi jobbar med; vi är inte vårt yrke utan vi är människa. Om vi jobbar som t ex kypare och hellre skulle vilja göra något annat än att spela vår roll som kypare och gå och fråga gästerna vad de vill ha så lever vi i ond tro, enligt Sartre.

Motsvarande gäller om vi tidigare har stulit något så är vi tjuv eftersom vi har tjuvat men vi känner inte att det är den vi är just nu, dvs vi är inte vad vi är, som i detta fall är tjuv.

Ett hävdande av transcendensen som fakticitet leder till att vi är kypare medan ett hävdande av fakticiteten som transcendens innebär att vi är tjuv. Transcendens är ett annat ord för frihet så i fallet med kyparen så innebär det att vi upphäver vår frihet för att faktiskt känna oss som en kypare. När det gäller tjuven så är vi tjuv till vår fakticitet men vi känner oss inte som tjuv utan upphäver det och känner oss fria.

* Både Sarte och Descartes är dualister. Descartres menar att medvetandet är ett intet eftersom tankarna inte är riktade.

* Sartre menar att existens är en förutsättning för att vara något men Husserl skulle inte hålla med eftersom önskningar och varseblivning är något utan att existera. Sartre är subjektivist.

* Skillnaden mellan varat-för-sig och varat-i-sig är att varat-i-sig är identiskt med sig själv.
Det ligger inte i begreppet vara att vara det det är, dvs självidentiskt. Ångest är orsakat av "bristen i varat".

* Husserl kritiserar Kants idé om att tinget i sig skulle vara oåtkomligt för oss.

* Heideggers existentialer är befintlighet, förståelse och tillvaro.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar