onsdag 20 april 2016

riktadhet

Edmund Husserl pratar om att vi är alltid riktade mot någonting här i världen, det är det som menas med "riktadhet". Vi ser en annan människa, vi är glada mot någon, vi är arga mot någon osv. Husserl pratar också om att vi ska gå tillbaka till sakerna själva i världen. Världen ges till oss som en sorts meningsfull verklighet.
Husserl ville genom fenomenologin ge oss ett verktyg att använda till att betrakta och se världen på ett visst sätt, en sorts åskådning. Fenomenologi är en sorts åskådligt seende.

När jag ser en hammare så framträder den framför en bakgrund av något annat och i ett sammanhang där något har varit och något som ska komma, en tidslig horisont. Horisont är ett rumsligt och ett tidsligt sammanhang...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar