lördag 30 april 2016

historicism

Uppfattningen att samhälleliga och kulturella förhållanden kan förstås enbart som resultat av en historisk utveckling.
Inom konst, arkitektur och liknande, historiserande inriktning.

Historicism kan beskrivas som en tankeströmning om hur man uppfattar historien och den växte sig stark under 1800-talet. Dess kärnland var Tyskland och några viktiga tyska historiker inom denna tankeströmning är Ranke, Droysen, Mommsen, Dilthey och Rickert. Även brittiska historiker som Macauley, Green, Stubbs, Froude och franska som Michelet, Saint-Beuve eller Renan brukar man säga tillhör historicismens tankevärld.historism (av historia), ibland även benämnt historicism, en form av humanistiskt tänkande som hävdar att verkligheten är historiskt betingad och att en företeelse i en tid endast kan förstås genom ett studium av dess utveckling.

En annan inflytelserik företrädare för den existentiella hermeneutiken var Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Han betonade att vi aldrig kan lösgöra oss själva från det sociokulturella sammanhang där vi befinner oss. Våra tolkningar av andra människors livssituation måste alltid ske mot bakgrund av vår förståelse av vår egen situation. I konfrontation med andras uppfattningar och ställningstaganden upplever vi verklig förståelse. Inlevelse i andras värld gör att vi kan berika vår tolkning av oss själva, dock utan att någonsin kunna nå fram till en slutgiltig eller sann förståelse. 

 
 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar