fredag 22 april 2016

Fredagsmys

Sovmorgon till 11.30. Fika med Karro på Friends 14.30 och efter det bad på gymet. De stängde av vattnet 17.30 av någon anledning men jag hade ju varit i badet ganska länge så var ju inte direkt svettig, värre för dem som tränat och svettat upp sig att inte kunna duscha.

Här kommer lite fenomenologiska anteckningar som jag skrivit ned när jag lyssnade på Filosofiska rummet (2015-05-23). Om ni vill lyssna så är det bara skriva i google "filosofiska rummet fenomenologi" så kommer länken upp där man kan lyssna. Jag har ju inte så bra minne så jag kommer ihåg genom att lyssna en gång så jag skrev ned det som sades i programmet och här är första delen i den spännande triologin om Fenomenologins underbara värld. Eller kanske inte så spännande men iaf, här är lite av det jag har skrivit ned, mest för min egen skull som plugg inför väntande tenta men jag delar gärna med mig, gratis och avgiftsfritt :)Hur visar sig världen för oss? Att studera världen så som den visar sig för oss. Edmund Husserl (1859-1938). Svensk filosofi koncentrerade sig på logisk positivism efter andra världskriget, som var den analytiska skolan. Fenomenologi är ett sätt att försöka undersöka mening, världen ges till mig som en meningsfull enhet. Heidegger säger att ett verktyg har egenskapen att vara-för-handen, som en hammare t ex. Hammaren är till för att slå in en spik, spiken finns för att fästa bräder, bräderna finns för att bygga hus som är till som boende för att skydda mot kyla och regn och finns till för de som bor i huset. 

Husserl ville skapa en filosofi där vi kan åskåda ”mening”, därmed inte sagt att att det är en sinnlig åskådning, han ville utveckla en form av filosofiskt seende. Merley-Ponty: ”varseblivningens fenomenologi”- vi är dömda till mening, att vi alltid är i en meningsfull verklighet. Världen är meningsfull i relation till oss. 

Intentionaliteten hos Husserl är ett av fenomenologins grundbegrepp. När jag gör en erfarenhet så framträder något som någonting för mig, som en hammare, som en person framför mig som sitter med ett par hörlurar på sig. I erfarenheten så finns den här meningsstrukturen. Enligt Husserl kommer man att urskilja flera olika horisonter. Den här hammaren framträder mot andra ting som den är invecklad i (andra meningsfulla ting). Hammaren framträder mot en bakgrund som precis har varit och mot en som ska komma- en sorts tidslig horisont. Att analysera mening fenomenologiskt handlar om att lokalisera den typen av horisonter och se hur de är aktiva för att vi överhuvudtaget ska kunna ha en erfarenhet.

Horisont och sammanhang, det rumsliga och tidsliga sammanhanget handlar om mening. Det finns alltid någon som har mening, Husserl skulle ha sagt ett medvetande, Heidegger skulle ha sagt en tillvaro och Merley-Ponty skulle ha sagt att det alltid finns en kroppslighet. De olika fenomenologerna har olika kodord för begreppen i fenomenologin. 

Jag är samma sak som subjektet. Man utgår ifrån erfarenheter och inte det som finns i huvudet på en själv (i subjektet). ”subjektet i världen” och ”subjektet för världen”. Den som erfar finns inte i världen, världen ges till mig. Fenomenologi innebär att placera sig i förstapersons-perspektiv för att återvinna världen så som den ges till mig. Världen ges till mig som ett fenomen. Där kan man se på begreppet ”mening” som är förknippat med erfarenheten, mening finns inte i världen på samma sätt som stolar och bord finns i världen.
Stolar och bord finns i själva erfarenheten av världen. Husserls väg in i det kallar han den transcendentala reduktionen eller epochén. 

Subjektiviteten och jaget sträcker sig ut i världen och är involverad i världen hela tiden. Man måste ta ett perspektiv som är riktat mot det man är på väg mot, t ex när man springer mot busshållplatsen bör man titta i riktning mot busshållplatsen och inte ned mot sina fötter för då är det stor risk att man snubblar och faller.
Varje intentional akt har alltid ett korrelerat objekt, som Husserl säger. Om jag tänker så tänker jag någonting, om jag ser något så ser jag något, om jag älskar så älskar jag någon, om jag hatar så hatar jag någon eller något. Intentionalitet är ett namn på en sorts subjektiv världenhet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar