lördag 23 april 2016

fenomenologin undersöker världen med avseende på dess betydelse, dess innebörd och meningFenomenologin undersöker ej världen med avseende på dess faktiska egenskaper och dess inbördes förhållanden mellan olika element i världen utan fenomenologin undersöker världen med avseende på dess betydelse, dess innebörd och mening.  

Edmund Husserl skulle nog säga att även tinget-i-sig är en enhet, det ligger i tingets (t ex trädets) eget väsen en mening att vara något som är oberoende av mig, men hur ser man det? 
 Genom att erfara tinget (trädet) som ett oberoende ting!

Heidegger använder ordet fakticitet. Det är det faktiska livet som vi vill komma åt. I reduktionen ska vi ej vara trädbiologer utan det handlar om vår vardagserfarenhet av träd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar