lördag 23 april 2016

den specifikt filosofiska tankehållningen

Fenomenologi: det betecknar en vetenskap, ett sammanhang av
vetenskapliga discipliner; fenomenologi betecknar emellertid samtidigt
och framförallt en metod och en tankehållning: den specifikt
filosofiska tankehållningen, den specifikt filosofiska metoden.1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar