tisdag 16 februari 2016

to cool for school?

Barn och ungdomar som går i grundskola och gymnasium ska i första hand ha roligt och lärandet ska kännas roligt och inte som ett tvång. För mkt läxor och yttre tvång från lärare, skolledning (och ev från föräldrar) leder mest till negativa konsekvenser. Barnen blir stressade och utmattade och mår dåligt. Och det helt i onödan skulle jag vilja påstå.

Eleverna tror att de måste plugga hårt för att få bra betyg i nian så att de kommer in på en bra gymnasieutbildning som leder till ett bra välbetalt arbete. På gymnasiet stressar och pluggar de hårt för att komma in på ett bra universitet som leder till ett bra välbetalt arbete. När de sedan fått bra betyg på högstadiet, gymnasiet och universitetet och fått ett bra välbetalt arbete fortsätter ekorrhjulet på en arbetsplats där de ska jobba snabbt och effektivt i en tight och slimmad organisation. Har de inte bränt ut sig innan arbetet är risken hög att de blir utbrända på jobbet. 

Kanske upptäcker de att arbetet de har pluggat hårt till och fått inte är lika roligt som de trodde och börjar uppleva tomhet i livet men vågar inte säga upp sig eftersom företaget ev internutbildad dem och satsat pengar på dem. Kanske söker de nytt arbete inom något annat men får inte det jobbet så de får jobba kvar på jobbet där de inte trivs och som får dem att må dåligt.

Låt barnen vara barn och lära för sin egen skull och för att det är roligt med kunskap. Strunta i vad lärare och skola säger och lyssna på vad barnen vill. Det går alltid att läsa upp betyg på komvux och annan vuxenutbildning om de vill.

Att skolan vill att barnen ska lära sig olika ämnen är inte för barnens egen skull utan för att det är bäst för svenska staten och landets ekonomi så när lärarna ger läxor och svåra prov är det i första hand för skolans och statens skull.

Man sätter landets ekonomi i första hand på bekostnad av barnens hälsa, eftersom all press utifrån leder till minskad hälsa för barn/elever. Finns det inget fackförbund som försvarar barnens intressen på deras arbetsplats?

När barnen inte orkar och stannar hemma så hotar skola med socialförvaltning, utredning och uteblivet barnbidrag eller vad ersättning kallas som föräldrar får för att barnen uppfyller krav på närvaro i skolan.
När barnen inte orkar vara i skolan så har barn, föräldrar och skola ett gemensamt problem som de måste lösa tillsammans. Inte genom hot om sanktioner från skolans sida utan genom att erbjuda en lösning som passar båda parter men främst en LÖSNING SOM FRÄMJAR BARN OCH FÖRÄLDRAR inte det som gynnar skola och stat!

 Sammanslagning av skolor från mindre skolor och klasser till större klasser är effektivt och gynnar kommunen som får lägre kostnader för personal, hyra och andra kostnader. Bra tänkt på kort sikt men de tänker inte på intäkter och kostnader på lång sikt. För om de skulle göra det så skulle de räkna in kostnader som ligger samhället till last i form av ökad kriminalitet, drogmissbruk. En elev som inte får tillräcklig hjälp i skolan och hamnar på häkte och anstalt kostar samhället 4000 kr per dygn. Det blir 120k i kostnad per elev och månad. Ingår den kostnaden i kommunens budget när de räknar på hur mkt de sparar vid hopslagning av skolor?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar