söndag 25 oktober 2015

vägen till demokrati

Vägen till demokrati. När fick Sverige allmän och lika rösträtt? Vad innebär begreppet allmän och lika rösträtt? Vilka aktörer drev frågan? Vilka var emot? Vilka var argumenten för och emot? Slutligen, diskutera vad du tror var de avgörande faktorerna som ledde fram till lika och allmän rösträtt.

1918 infördes allmän och lika rösträtt i kommunala val men endast för män. 24 maj 1919 beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Allmän och lika rösträtt innebär att varje medborgare har samma röstvärde till skillnad mot graderad rösträtt. Tidigare förekom en den inskränkningar i rösträtten baserad på kön eller inkomst. Om samtliga röstberättigade i ett system med allmän rösträtt har lika stor rösträtt har de "allmän och lika rösträtt".

* Rösträttsfrågan utgjordes av debatten kring rösträtt i början av 1900-talet under ledning av Rösträttsrörelsen. Den högerdominerade förstakammaren motsatte sig förslaget om majoritetsval i enmansvalkretsar i valet 1905 då liberalen Karl Staaf bildade regering med en rösträttsreform som viktigaste programpunkten.

* Införandet av allmän värnplikt var argument för lika och allmän rösträtt. När inkomst år 1901 var ett kriterium för att få rösta förlorade många sin rösträtt i tider då det var ekonomisk kris.

* Argument mot allmän rösträtt: Tanken bakom systemet var att personer som betalade mycket skatt hade rätt att påverka användningen av skattepengarna. Avsikten var också att skapa ett mått av stabilitet, då ett samhälle inte antogs tåla för stora spänningar mellan ekonomiska resurser och politiskt ansvar.

* Avgörande faktorer som ledde fram till lika och allmän rösträtt var införandet av allmän värnplikt i början av 1900-talet och den våg av revolutioner som skakade Europa i slutet av första världskriget. Det ledde fram till allmän och lika rösträtt för män och kvinnor den 24 maj 1919.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar