fredag 2 oktober 2015

STYRNING AV STATSFÖRVALTNING

1. lagstiftningsmakten (genom regler)
2. Finansmakt
3. Utnämningsmakt
4. Organisationsmakt
5. Kontrollmakt

1. Regelstyrning (EUs "lagar", lagar, förordningar, föreskrifter, instruktioner)
2. Anslagsstyrning (relgeringsbrev)
3. Rekryteringsstyrning (utnämningar)
4. formstyrning (offentliga sektorns konstruktion, info, utbildning) samt organisering av myndigheters ledning.
5. Resursstyrning (utvärdering, revision, resultat/målstyrning)

6. Nätverksstyrning (informell styrning)
7. Informella kontakter

* Public management blev populärt under 80-talet, det skulle bli effektivare inom förvaltningar typ skola och vård.

* Utnämningsmakt: regeringens befogenhet att rekrytera t ex landshövdingar. Oklart hur graden av politisering har ökat eller minskat.

* Organisationsmakt: 2006 skrotades flera myndigheter av Alliansen


TRE VIKTIGA FÖRVALTNINGSPRINCIPER
- Förvaltningen ska vara politiskt styrbar, rättssäker och effektiv. konflikt kan uppstå mellan effektivitetskrav och rättssäkerheten och mellan effektivitetskrav och politiskt styrbarhet.
* Det går snabbare genomföra beslut om inte allting är politiskt förankrat!

FÖRVALTNINGENS UTMANINGAR
Redundans                 fragmentering
Tvärstyrning                mellan stolarna, suboptimering, krångel

* En del myndigheter lägger så mkt tid på kommunikation mellan olika förvaltningar osv att de inte hinner utföra sina arbetsuppgifter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar