söndag 25 oktober 2015

Riksdagen och EU parlamentet

Riksdagen och EU parlamentet. Beskriv och diskutera skillnader och likheter mellan svenska riksdagen och EU-parlamentet!

* Europaparlamentet är inte lika mäktigt inom sitt geografiområde som den svenska riksdagen. Parlamentet kan ej besluta om skatter, välja regering eller ge sig själva nya maktbefogenheter. De kan ej bestämma var parlamentarikerna ska sammanträda. Parlamentet beslutar inte om ledamöternas löner. Parlamentsledamöterna har ej rätt att själva lägga fram lagförslag utan de behandlar endast lagförslag från EU-kommissionen.

Likheter mellan riksdagen och parlamentet:
I Europaparlamentet sitter 751 valda ledamöter från de 28 medlemsländerna och de stiftar EU-lagar, godkänner EU:s budget och kontrollerar EU-kommissionen, Sverige har 20 platser i parlamentet.
I riksdagen sitter det 349 ledamöter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar