fredag 2 oktober 2015

Regeringsformen

* Myndighetsutövning = "utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmåner etc"

Tillämpning av lag
- myndigheter fattar egna beslut med direkt utgångspunkt från lagen (t ex provbrytningstillstånd)
- begränsad del av myndigheternas verksamhet
- via rådgivning och info måste myndigheten rätta sig efter regeringens och riksdagens tolkning
- statsråden har rätt att informellt hålla sig informerade och uttala sin åsikt

Poängen med detta är att trots att myndigheter är autonoma betyder det inte att riksdag och regering inte kan styra myndigheterna men det är ett komplext förhållande mellan riksdag, regering och myndigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar