fredag 2 oktober 2015

regeringsformen 12 kap §2

"ingen myndighet ej heller riksdag eller en kommuns beslutande organ får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall får..."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar