tisdag 6 oktober 2015

q and a:s En sista gång (Albin)

1. Vad är parlamentarism? Hur växte den fram i Sverige? Beskriv och analysera möjligheter och hinder vid regeringsbildning under ett parlamentariskt system.

2. Vad är en grundlag? Beskriv de centrala dragen i vår grundlag. Vad var de stora förändringarna mellan vår gamla grundlag från 1809 och den nya som tillkom 1970?
1809 delade kungen och regeringen på makten men 1970 var det parlamentarism till 100 % och kungen förlorade makten att utse statsråd, det gör numera talmannen.

3. Beskriv de tre olika synsätten på en grundlag.

4. Hur tillsätts en statsminister och hur bildas en regering? Hur ser makten ut mellan regeringen och riksdagen? Diskutera för- och nackdelar med ministerstyre.

5. Beskriv hur en lag tillkommer, var ligger makten?

6. Hur styrs förvaltningen? Diskutera även olika typer av styrmedel. Vilka tycker du är att föredra framför andra? Har förvaltningen makt i förhållande till politiker och på vilket sätt i så fall?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar