söndag 11 oktober 2015

Parlamentet

- Parlamentet väljs var 5:e år i allmänna val
- partigrupp vs nation?
när fråga kommer från parlament till utskott utses en rapportör (man vill vara rapportör!)
granskar delvis verkställande makt, godkänna/avsätta kommissionen, frågor till rådet och ECB.

* Beslutsprinciper
- enkel majoritet (50 % av närvarande)
- absolut majoritet

T ex förkasta ministerrådets förslag --> absolut majoritet .

MINISTERRÅDET (högsta beslutande organ)
- medlemsländernas ministrar
- högsta beslutande organ (särskilda lagstiftningsförfarandet)
- budgetens intäktssida

* Beslutsprinciper
- kvalificerad majoritet, 55 % av staterna, 65 % av befolkningen
- enhällighet

ARBETA I MINISTERRÅDET
- leds av ordförandelandet
- allmänna rådet (utrikesministrar)
-- extern politik

* 3 nivåer av beslutsfattande
- ministerrådet
- Coreper I och Coreper II. Sitter tjänstemän under ministerråden

EUROPEISKA RÅDET
- Högsta beslutande organ (Lissabonfördraget)
- leds av president/ordförande 2,5 år
Samordnar politik på känsliga områden typ utrikes- och säkerhetspolitik, ekonomisk politik, sysselsättningspolitik
* institutionell utveckling
* kompromissar i svåra frågor
- finansiella perspektiven (långtidsbudgetar)
* Konsensus

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar