söndag 11 oktober 2015

Ordniarie lagstiftningsförfarande

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är viktigare än särskilda lagstiftningsförfarandet.
* medbeslutande proceduren
-*kommissionen tar initiativ
- förslag godkänt av en majoritet av kommissionen
* Parlament och ministerråd beslutar gemensamt (de är jämlika):
   - parlamentet majoritet
   - ministerrådet har kvalificerad majoritet
* Max tre läsningar (80 % av förslagen antas efter den första läsningen! Finns konsensuskultur att ej köra över andra)
* Förlikningskommitté
- försöker enas om ett förslag, sista försöket för parlamentet & ministerrådet att komma överens

* Svenska politiker/valda representanter sitter i kommissionen och ska inte representera sina egna länder.

* Mindre länder har färre antal representanter i Parlamentet & Ministerrådet. Antal representanter är baserat på befolkningsmängd. T ex så har Rumänien 33 representanter och Sverige 20 representanter.

SÄRSKILDA LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDET
Gemensamt för procedurerna är att de tillämpas i känsliga frågor.
- samrådsprocedur
- samarbetsproceduren
- samtyckesproceduren
- känslig natur

SVERIGE OCH LAGSTIFTNINGEN
- kommissionen lägger förslag
- regering lägger förslag till riksdagen
- förslag diskuteras i EU-nämnd och utskotten

* Kommissionen tar fram vitböcker och grönböcker, utredningar och förslag på strategier som föregår beslut --> skickas till utskott och berörda nämnder i Sverige.
Grönböcker: utredningar
Vitböcker: förslag
- Regering samråder i EU-nämnd

INTERN OCH EXTERN POLITIK
Inom och mellan stater:
- reglering
- omfördelning
- makroekonomisk stabilisering
EU bestämmer över staterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar