fredag 2 oktober 2015

OLIKA IDÉER OM STYRNING Shots & Squats ft. Tham Sway

- detaljerad regelstyrning
- decentralisering och målstyrning (ramlagar)
- utvärdering och resultatstyrning
- New Public Management (liberala idéer)
- Brukar- /medborgarinflytande

Agenda 21 (FN:s miljökonferens i Rio)
- viktigt med gräsrotsdemokrati, att involvera de berörda i besluten
- medborgarförslag
- vargfrågan (naturfrågor)
   - samråd
   - viltdelegationer

OLIKA SYN PÅ STYRNING
Från "government" till "governance".
"Government" = hierarkisk, statlig styrning
"governance" :
- många aktörer
- flera nivåer/arenor
- interaktiv styrning

* T ex klimatfrågan sträcker sig över flera olika sektorer, "jag vill visa att man kan se på saker från flera olika synvinklar" (Karin Beland) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar