onsdag 21 oktober 2015

Offentlig förvaltning

* Den offentliga förvaltningen- vilka uppgifter har den och hur styrs den? Ge exempel på hur den är organiserad!

- ta fram underlag för de beslut som olika politiska församlingar fattar och verkställa besluten
- förvaltningen fattar beslut på egen hand:
-- myndighetsutövning
-- tillämpning av lag
- Rättsliga styrningar sker med ramlagar vilket ger myndigheter större utrymme att fatta beslut
- Svenska myndigheter har stor frihet att tolka lagen. Ju större frihet desto mindre risk att de agerar politiskt.

Styrning av statsförvaltningen. De har lagstiftningsmakt, finansmakt, utnämningsmakt, t ex regeringens befogenhet att rekrytera landshövdingar. Statsförvaltningen har även organisationsmakt, som t ex Alliansen som la ned flera myndigheter efter att de vunnit valet 2006. De har även en kontrollmakt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar