söndag 11 oktober 2015

Lider EU av ett demokratiskt underskott?

Parlamentet som ej är vanligt parlament när det gäller vissa områden har ej så mycket makt, de har lågt valdeltagande. Svenska folket utser regering som utser representanter i EU.[ Riksdagsvalet är typ ett EU-val]
- lågt valdeltagande
* Subsidiaritetsprincipen förstärktes genom Lissabonfördraget
* Medborgarinitiativ
* Tydliggör beslutsprocessen genom Lissabonfördraget:
- Enklare, Tydligare och Öppnare att följa beslutsfattandet genom Lissabonfördraget!
- öppenhet i beslutsfattandet
- EUs befogenheter görs tydligare
- Utträdesklausul
- Förstärkningar av EU-parlamentets makt

Tre modeller för framtiden:
1. Konfederation/mellanstatligt samarbete
- indirekt demokratisk representation
- direkt ansvarsutkrävande

2. Federation
- parlament med två kammare
- kommissionen utses av parlamentet
- konstitution

3. Flernivådemokrati
- Hybrid mellan konfederation och federationInga kommentarer:

Skicka en kommentar