onsdag 21 oktober 2015

Länsstyrelse och Landsting

* Vilka uppgifter har Länsstyrelsen och Landstinget? Ange huvuddragen och peka på skillnader. Redogör även för den pågående debatten om hur Sverige ska organiseras på regional nivå.

Länsstyrelsen: statlig generalistmyndighet, många uppgifter och låg representativitet
Landstinget: tillhör kategorin "kommunala självstyrelseorgan", många uppgifter och hög reprsentativitet
Sverige är en decentraliserad enhetsstat, centralmakten delegerar makt till kommunerna.
Vård och utbildning är de största utgifterna för en kommun.
Kommuner ska:
- erbjuda utbildning
- erbjuda stöd till funktionshindrade
- underhålla vägar

Kommuner får men är inte tvingade att göra:
- Fritid och kultur som t ex fritidsgårdar och badhus

Kommuner får inte göra:
- Stifta egna lagar
- Ha eget försvar (endast staten)
Kommunfullmäktige fattar beslut om hur kommunens pengar ska fördelas och det är kommunstyrelsen som lägger fram förslag och verkställer beslut som kommunfullmäktige fattat. Man kan jämföra kommunfullmäktige med riksdagen och kommunstyrelsen med regeringen, inte exakt men de fungerar på ungefär samma sätt.

Landstinget:
18 landsting. De har hand om bland annat sjukvård och tandvården.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar