söndag 11 oktober 2015

EU och Sverige

På vilka sätt är EU och Sverige sammanlänkade system? Hur ser EUs politiska process ut och vilken roll har EUs institutioner i denna?

VIKTIGA HÄNDELSER
* Kol och stålunionen 1951
- gemensam kontroll över kol och stålindustrin
- institutioner med överstatliga drag

* Europeiska ekonomiska gemenskapen, Euratom. Romfördraget 1957 (EG)
- inre marknad, tullunion
- EUs institutioner skapas (mindre överstatlighet)

* Europeiska enhetsakten (1986)
- effektivisera beslutsprocessen

* Fördraget om EU, Maastrichtfördraget 1991
- politik, ekonomisk och monetär union
- tre pelare: EG, utrikes- och säkerhetspolitik och Rättsliga & inrikesfrågor.
- gemensam valuta och gemensam penningpolitik

EFTER MAASTRICHTFÖRDRAGET
1. Medlemsförhandling
2. Institutionella reformer
- Amsterdamfördraget
- Nicefördraget
- Lissabonfördraget
3. Gemensam valuta
4. Ekonomisk kris

LISSABONFÖRDRAGET 2007
- maktrelationerna
- från Kommissionen och Ministerrådet till Europeiska rådet och Europaparlamentet
- Överstatliga inslag förstärks
- Funktion som EUs utrikesminister inrättas
- Europeiska rådet får fast ordförande
- i de flesta frågor delar ministerråd och parlamentet på makten

* Vi röstar i riksdagen som utser regering och de utser i sin tur representanter i ministerrådet.
På ovanstående sätt är Sverige och EU sammanlänkade!

INTEGRATIONSTEORIER
1. Neofunktionalism
- transnationella aktörer och EUs institutioner
- drivit på politiken
- "spill over effekt"

2. Intergovernumentalism
- nationella regeringars medvetna val

SVERIGE OCH EU
- EFTA 1960, EES 1994, EU 1995
* europeisk lag blir svensk lag
*riksdagens EU nämnd
-  regering och riksdag i samråd
- inga formella/bindande beslut
* Regering stärkt sin makt
- fler politikerområden flyttat över till EU
- regeringen deltar direkt i lagstiftandet

Europeiska rådet = ett råd bestående av statsministrar i olika länder. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar