söndag 11 oktober 2015

EU DOMSTOLEN

* Tolka fördragen
- direkt talan
- begäran om förhandsavgörande
- bidragit till federativ riktning

* Avgör rättsliga tvister
- EU rätten:
-- primärrätt (fördragen)
-- sekundärrätt (direktiv och förordningar)
-- domstolens praxis
-- EUs internationella avtal

FÖRÄNDRINGAR I MAKTRELATIONER
Från kommissionen och ministerrådet till Europeiska rådet och Europaparlamentet
- ökad makt för parlamentet
- kommissionens makt ökat och minskat
- ministerrådet har vunnit och förlorat makt
- europeiska rådet är framträdande när det gäller:
-- Fördragen och Euron. Sätter agendan (från kommissionen). 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar