lördag 24 oktober 2015

det svenska partisystemet

Under frihetstiden på 1700-talet koncentrerades i stort sett all makt till de fyra stånden- adel, präster, borgare och bönder. Ett partisystem började växa fram och två partier (hattar och mössor) dök upp på den politiska arenan. Dessutom utvecklades en form av parlamentarism som hade likheter med nutidens parlamentarism. [Partiernas mål är att röstmaximera, politiker formulerar sin politik för att vinna val snarare än att de vinner val för att kunna formulera politiken]

Partisystemets framväxt
- ståndsriksdagen: adel, präster, borgare och bönder
- politisk mobilisering under slutet av 1800-talet, t ex rösträttsstriderna. Kvinnor fick rösträtt 1918 och röstade första gången 1921
- moderna partierna under 1900-talet
- Inom församlingarna var partierna liberala och konservativa medan arbetarpartierna var vanligast utanför församlingarna
- sverige hade ett stabilt fempartisystem fram till 1988, sverige hade ett mellanting mellan "moderat pluralism" och ett "modifierat tvåpartisystem"
- samförståndspolitik (under andra världskriget då man ansåg det bättre för landet att samarbeta partierna emellan)
- Sverige har haft uppdelning av höger- och vänsterpartier och befolkningen har klassröstat
- lång frånvaro av främlingsfientliga partier innan SD kom in i riksdagen år 2010 med 5,7 % av rösterna
- socialdemokraterna bildade regering under lång tid, 44 år mellan åren 1932 och 1976.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar