onsdag 21 oktober 2015

det lokala politiska systemet

a) den kommunala självstyrelsen är en viktig del av den svenska demokratin. Förklara innebörden av denna.
b) kommuner kan vara organiserade på olika sätt, beskriv huvuddragen i den kommunala organisationen.

a) Beslutsorganisationen: valda församlingar. Uppgiftern för självstyrelsen gäller både frivillig och specialreglerad verksamhet, proportionella inskränkningar och kommuner har rätt att ta ut skatt och även skatteutjämna.

Grund för det kommunala självstyret är att det är grundlagsskyddat. De måste följa den allmänna kompetensparagrafen i kommunallagen, de har fri beskattningsrätt och lyder under kommunalbesvärsinstitutet (laglighetsprövning).

b) Huvuddragen i den kommunala organisationen är kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och överförmyndarnämnden, valnämnden och revisorer.
1. Specialreglerad kompetens där 80 % måste utföras, kommunen fungerar som en förvaltningsmyndighet.
2. Frivillig verksamhet
- Kultur och fritid
- lokaliseringsprincipen
- ej konkurrenssnedvridande
- likställighetsprincipen
- självkostnadsprincipen

3. Särlagar innebär vad som är reglerat, t ex stöd till organisationer och olika avgifter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar