torsdag 29 oktober 2015

AF och sysselsättningsfasen

Förordning från regeringen till AF beträffande anvisning till sysselsättningsfasen (fas 3):
Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

9§ En anvisning till ett program ska vara
arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det betyder att
en anvisning får göras endast om den framstår som
lämplig både för den enskilde och ur ett
övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.
Förordning (2015:506).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar