tisdag 29 september 2015

Vad händer med propositionen?

Propositionen i riksdag, vad händer med den i kammaren? Den bordläggs och skickas till utskottet. Kan komma en tilläggsmotion. Vad gör utskottet?
Utskottet fattar ett beslut (betänkande) som går till kammaren. Där sker debatt/beslut
--> Riksdagsskrivelse
--> Regeringen

Hur demokratiskt är systemet?
Man lyssnar på alla och samlar in förslag. Inte givet olika intressenters behov tas i beaktande.
När man kommer till själva beslutsprocessen är det centraliserat beslutsfattande!

BESLUTSPROCESSEN I BUDGETFRÅGOR
- budgetarbetet är en ständigt pågående process:
- bygger på prognoser från Finansdepartementet och myndigheternas budgetunderlag
- regeringen presenterar budget för riksdag
- regeringskansliets regleringsbrev till myndigheterna
- uppföljning av budgetutfall

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar