söndag 27 september 2015

Socialdemokraterna åter till makten

- ekonomisk kris, devalvering, strukturrationaliseringar
- socialdemokraterna vinner valet 1982
- krishantering, löntagarfonder, avregleringar
- rosornas krig och moderater på frammarsch
- Olof Palme mördas 1986
- gröna vindar: mp in i riksdagen
--> Socialdemokratisk revanschlusta: nyliberala vindar och debatt om "systemskifte", miljön skapar ny skiljelinje (säldöd och algblomning)

DEN BORGERLIGA REGERINGEN 1991-1994
- borgerlig minoritetsregering 1991
- KD och Ny demokrati in i riksdag
- "Ny start för Sverige" och försökt till systemskifte
- Valfrihet, privatisering, minskade skatter och avvecklade löntagarfonder
- ekonomisk kris och krisuppgörelser tvingar...

FÖRSVAGAD SOCIALDEMOKRATI ÅTERTAR MAKTEN
- socialdemokraterna tar makten 1994
- finansminister Göran Persson (senare statsminister) inleder sanering av finanser med centern
- nya regler för statsbudget
- inre spänningar inom socialdemokraterna
- efter 1998: samarbete med mp och vp
- EU-medlemskap och valutaunion?
--> samverkan och blockpolitik. EU-frågan skapar nya skiljelinjer

VÄGAR TILL EU MEDLEMSKAP
- borgerliga driver på för medlemskap
- socialdemokraterna splittrade
- folkomröstning om EU 1994
- folkomröstning om EURO 2003
- Sverige en motsträvig europé
--> EU-medlemskapet kan ses som en ny typ av maktdelning

STRID OCH SAMFÖRSTÅND UNDER 200 ÅR
- parlamentarism och demokrati infördes sent
- samförstånd och konflikt men relativt odramatisk övergång
- "den svenska modellen" skapade stabil arbetsmarknad
- välfärdsstatens och politikens förutsättningar förändras
- folkhemmet: det starka samhället/staten och social ingenjörskonst
- starka folkrörelser och starka band mellan intresseorganisationer och stat: den korporativa staten
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar