söndag 27 september 2015

Henrik Dorsin förklarar Sverigedemokraternas politik

"stigberoende" (pathdependency)
- internationella relationer (IR-glasögon). Analysera viktiga händelser med avsikt på internationella relationer 1865-1921. 1921:
- Rösträtt för kvinnor
- Parlamentarism
- Borggårdskrisen
Vilka institutioner gjorde det möjligt 1921?

1921 mer demokratiskt Sverige. Konflikter skapar utrymme för nya regler, lågt valdeltagande. Maktförskjutning från kungen och de konservativa men lågt valdeltagande så inte så stor skillnad trots att fler fick rösta 1921. Konflikt och kontinuitet, ett genombrott i politiken år 1921.

TIDEN MELLAN KRIGEN
- Vågparlamentarism och minoritetsregeringar under 1920-talet
- Socialdemokrater splittrade och socialism eller reformism
- 1932 Krisuppgörelse med Bondeförbundet som blev en vändpunkt! (Krügerkraschen inträffade 1932)
- Sociala reformer, arbetsmarknadspolitik och folkhemsbygget
- Majoritetsparlamentarism och politisk stabilitet
- Saltsjöbadsavtalet leder till stabilitet på arbetsmarknaden
- Svenska samarbetskulturen etableras
--> Politisk och fackligt systemskifte; samverkan och samförstånd [1932: kohandel mellan socialdemokrater och bondeförbundet. Bakom ryggen på bondeförbundets ledare träffades en uppgörelse, som gick ut på att socialdemokraterna stödde bondeförbundet i dess viktigaste fråga, tullskydd för jordbruket, mot att bondeförbundet stödde den nya arbetslöshetspolitiken. Även vissa folkpartister stödde regeringen. Genom denna kohandel säkrades majoriteten och grunden var lagd för socialdemokraternas långa maktinnehav och för den socialdemokratiska välfärdsstaten.

Viktigt från år 1932, nu kom ett systemskifte!

ANDRA VÄRLDSKRIGET OCH SAMLINGSREGERING 1939-45
- Sverige utanför kriget
- Relativt stort samförstånd mellan partierna; samlingsregering
- Neutralitetspolitiken; det överordnade målet var att hålla Sverige utanför kriget
- Ökat tryck från Tyskland; tyska trupper flyttas över Sverige
--> samförstånd och samverkan under yttre tryck

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar