söndag 27 september 2015

Det politiska systemet på nationell nivå

Hur styrs Sverige?
Medborgarna --> Riksdagen --> Regering --> Verksledningarna --> Byråkraterna

STATSCHEFEN
- I första kapitlet av Riksdagsförordningen står att kung/drottning är statschef
- Sverige är en monarki
- Tronföljden är det regelverk som styr denna process

STATSCHEFENS BEFOGENHETER
- Representativa och ceremoniella
- öppnar riksmötet
- ordförande vid utrikesnämndens sammanträden
- ordförande vid särskild informationskonselj inför monark
- kungen har inte så mycket makt men han har ett visst inflytande.

RIKSDAGENS UPPGIFTER OCH ORGANISATION
 - 349 ledamöter representerar folket
- godkänner statsminister respektive avsätta regeringen eller enskilt statsråd
- tre maktbefogenheter:
1. Lagstiftningsmakten
2. Finansmakten
3. Kontrollmakten
- arbetet regleras i Riksdagsordningen (mellanting mellan grundlag och vanlig lag)

TALMANNEN
- leder riksdagens arbete
- ålderspresidenten leder valet av talman
- fyra talmän; en ordinarie + tre vice talmän
- övertagit kungens roll som mäklare och pådrivare vid regeringsskiften
- talmannen entledigar regeringsledamöter och statsminister
- kan agera som tillfällig riksföreståndare (ersätta kung som statschef)

RIKSDAGENS UTSKOTT
- 15 permanenta utskott
- varje utskott specialiserat på några (1-2) ansvarsområden nära knutna till departementen
- varje utskott har ett kansli
- utskotten bereder arbeten som ska beslutas i riksdagen
- finns även en EU-nämnd

RIKSDAGENS ARBETSMATERIAL
- propositioner, dvs förslag från regeringen
- Motioner:
1. Partimotioner
2. Kommittémotioner
3. Enskilda ledamöters motioner

ÖVRIGT MATERIAL
- förslag och berättelser från riksdagens organ
- utskottsinitiativ
- granskningsbetänkande från KU (konstitutionsutskottet)
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar