tisdag 2 juni 2015

Peter Hatch -- Phenomenological and Music Time


I en nära dialog med den hermeneutiska traditionen Gadamer var införd i, och som han verkade utifrån, tydliggör han några punkter ifråga om möjligheten att få det andras annan-het att framträda. Att tydliggöra det andras annan-het är ett ömsesidigt projekt. Den tolkande måste bli varse sina utgångspunkter för att det man möter ska kunna framträda, framträdelsen sker i ljuset av något. Gadamer talar om att ”det som framhävs, måste framhävas i förhållande till något. 


För att lyckas framhäva det andra måste vi lyckas försätta oss i en annan situation, något som blir möjligt först då vi skapat en horisont som gör att vi kan se in i en andra situationer. Vår utsikt får inte skymmas av en förförståelse som gör oss blinda, vi måste kunna se för att upptäcka möjligheten att ta klivet in i den andra situationen. Då man försätter sig i en annan situation bortser man inte från sig själv, utan jag tar mig in i en annan situation. Det egna jaget ska inte utplånas, utan användas för att se det annorlunda och genom detta på ett tydligare sätt bli varse de egna utgångspunkterna. Genom att utsätta de egna fördomarna för prövning, fresta dem, förändras den egna horisonten. Det egna försvinner inte, slukas inte av andra, utan växer i spänningen mellan det egna och det nya. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar