tisdag 2 juni 2015

Mr. Probz - WavesProduktivt kan avståndet bli då läsaren väljer att göra sig uppmärksam på de skillnader som hon funnit genom att granska avståndet. Du som läsare kan kanske uppleva att delar av det jag tagit upp kan verka både svårt och ointressant. Det spännande som nu händer är att du ges möjlighet att reflektera över dina egna utgångspunkter som får denna text att framstå som en tråkig eller intressant text. Hur kommer det sig att du att det är särskilt intressant om det är så du uppfattar det och vad säger det om dig. Genom att granska sin förståelse av texten kan man förläna sig själv en större medvetenhet om vem man är för att utifrån detta reflektera kring hur det kommer sig att man förstår på ett visst sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar